Fysik 2, 100 poäng
FYSFYS02

Målgrupp: endast NASA

 

Kemi 2, 100 poäng
KEMKEM02

Målgrupp: endast NASA

 

Naturkunskap 2, 100 poäng
NAKNAK02
Denna kurs bygger vidare på Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a2. Här studerar vi kopplingen mellan universums utveckling och materians uppkomst. Vi behandlar materians uppbyggnad och innersta väsen. Vi tittar på industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter. Vi undersöker också olika ämnen i vår vardag och i samhället. Vi studerar evolutionen och livets utveckling. Vidare lär vi oss om människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.

Målgrupp: endast SA och EK