Andra Världskriget, 100 poäng
HUMHUM00S
Andra världskriget är kursen för dig som vill lära dig ALLT om andra världskriget. Vi kommer fördjupa oss i striderna på de olika fronterna – från vinterkriget i Finland till ökenkriget i Nordafrika och se hur den snabba teknikutvecklingen (som slutade i jetplan och atombomber) påverkade strategi och taktik. Vi kommer också att försöka förstå Hitlers ondska och ställa den i perspektiv till Stalin, de andra ledarna under kriget och till statsöverhuvuden idag. Vi kommer också analysera hur andra världskriget skildras och skildrats på film och undersöka hur och varför det skiljer sig åt. Kursen kommer ge dig en förståelse och ett perspektiv för den tid vi lever i idag.

Målgrupp: endast elever som läst Historia 1a1 och Historia 1b

 

Historia 2a, 100 poäng
HISHIS02a
I kursen Historia 2a arbetar du tematiskt med områden kopplade både till vår nutid och det förflutna. Du får fördjupa dig i ungdomshistoria och se hur unga människors livsvillkor sett ut och förändrats, hur jämställdheten vuxit fram och format både oss och samhället, eller se hur lokalhistoria kan bidra till en större förståelse för varför det ser ut som det gör där vi bor. Du får lära dig att hitta spår av historien i vår samtid och samtidigt lära dig att spåra vår samtid i historien.

Målgrupp: endast EK, SA15B+C, NA

 

Kriminologi (Hum sam spec.), 100 poäng
HUMKRIM
Varför begår människor brott? Detta är en fråga som både forskare och vanliga människor har ställt sig under en väldigt lång tid. Beror det på ens genetisk arv? Vilken roll spelar ens uppväxtmiljö? Vilken roll har samhället när det gäller vilka som blir kriminella eller inte? Med hjälp av olika teorier och orsaksförklaringar försöker vi besvara denna fråga.
Vi tittar även på kriminalpolitiken – Vad är poängen med straff? Vilken sorts straff är bäst? Är långa fängelsestraff likt de i USA den rätta vägen? Eller kortare fängelsestraff kombinerat med rehabilitering likt de i Sverige? Eller ett mellanting?
Kursen behandlar även hur brott kan förebyggas och förhindras.

Målgrupp: ej SA15B+C

 

Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 poäng
MERMEE01
I den här kursen får du titta bakom kulisserna inom medievärlden. Hur funkar det egentligen? Vem äger tidningarna och tv-kanalerna? Vem bestämmer vad som ska publiceras/sändas? Du lär dig förstå mediernas roll i samhället, dels genom att blicka bakåt, men även framåt. Vi kommer även att titta på vilka pressetiska regler som medierna måste följa och hur man söker, granskar, tolkar och värderar information inom de digitala medierna. Lektionerna kommer att erbjuda många praktiska övningar, lärorika gruppdiskussioner och studiebesök.

Målgrupp: alla

 

Religionskunskap specialisering, 100 poäng
RELREL0
I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper från religion 1. I kursen ges utrymme för att mer detaljerat studera olika religiösa uttrycksformer så som riter, texter, handlingsmönster och etiska principer. I kursen fokuseras också analys och diskussion utifrån religionsvetenskapliga metoder om religioner och livsåskådningar ur såväl historiska som samtida perspektiv. Det ingår också källkritisk granskning av hur religioner framställs i olika medier och andra källor.

Målgrupp: alla

 

Sociologi, 100 poäng
SOISOO0
Vad är det egentligen som formar människor och vad är det som påverkar våra handlingar och relationer till andra? Hur skapas samhällen, kulturer och identiteter? I den här kursen får du lära dig teorier, modeller och begrepp som används i studier av olika sociala sammanhang. Du får utveckla din förståelse för människors handlingar på grupp- och individnivå och du får inblick i hur individ och samhälle samspelar och påverkar varandra. Kursen har både ett teoretiskt inslag varvat med diskussioner, värderingsövningar och undersökande uppgifter.

Målgrupp: alla utom SA15B+C