Engelska 7, 100 poäng
ENGENG07
I den här kursen får du utveckla din engelska på en avancerad nivå vad gäller din förmåga att förstå och skriva texter i olika genrer samt tala och förstå engelska i olika sammanhang. Vi läser samtida och äldre skönlitteratur och behandlar aktuella ämnen som är relaterade till din utbildning. Kursen ger meritpoäng.

Målgrupp: alla utom SA15A

 

Franska steg 5, 100 poäng
MODFRE05
För elever som har läst steg 3 och 4 på gymnasiet.

Målgrupp: de elever som har läst steg 4.

Modersmål 1, 100 poäng
MOEXXX01
Skilda uttrycksformer i tal och skrift. Jämföra och formulera tankar och iakttagelser vid läsning av litterära och andra slags texter. Aktivt och konstruktivt delta i samtal och diskussioner. Karaktäriska drag för det egna modersmålet och skillnader mellan vardagsspråk och offentligt språk.

Målgrupp: Elever som har sitt modersmål som ett levande umgängesspråk

Modersmål 2, 100 poäng
MOEXXX02
Läsa litterära verk på modersmålet. Bekanta sig med muntlig litterär tradition. Språkets utveckling och roll i samhället. Jämföra modersmålet och svenska språket. Samhällsförhållanden, historia, geografi och kultur i ursprungslandet.

Målgrupp: Elever som har läst modersmål 1

Retorik, 100 poäng
SVERET0
Retorik är kursen för dig som vill utvecklas som talare, oavsett om du trivs med att stå framför en grupp eller om du tycker att det är jobbigt. Vi kommer att fördjupa oss i den retoriska arbetsprocessen, arbeta med talanalys och diskutera lyssnande och respons utifrån olika perspektiv. Men framför allt kommer kursen att ge dig tillfällen att öva muntlig framställning av olika slag, ge dig knep för att arbeta med dina presentationer och tal samt att skriva manus för olika syften.

Målgrupp: alla

Skrivande, 100 poäng
SVESKR0
Tycker du om att skriva och vill utvecklas som skribent? I kursen Skrivande får du möjlighet att producera berättande, journalistiska, argumenterande och skönlitterära texter av olika slag. Du får också prova på multimedial textproduktion som fokuserar samspelet mellan text, bild och ljud. Kursen ger dig verktyg för bearbetning och analys av egna och andras texter, och din medvetenhet om olika genrer utvecklas. Kursen Skrivande förbereder dig för fortsatta studier och yrkesliv, men kan också inspirera till skrivande för det rena nöjets skull.

Målgrupp: alla

 

Spanska steg 5, 100 poäng
MODSPA05
För elever som har läst steg 3 och 4 på gymnasiet.

Målgrupp: de elever som har läst steg 4.

Svenska 3, 100 poäng
SVESVE03
Kursen Svenska 3 bygger på Svenska 1 och Svenska 2 och tar vid där dessa kurser slutar. Du får möjlighet att fortsätta arbeta med muntlig framställning, bland annat med analys av t ex tal och reklam, samt arbeta vidare med skönlitteratur av olika slag och från olika tider och områden. I skrivande fokuserar vi mer på författandet av texter av vetenskaplig karaktär och vad det innebär. Vi kommer också att arbeta med språkhistoria och det svenska språkets utveckling. (Endast för elever på VO). Kursen krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier.

Målgrupp: endast VO

Svenska som andraspråk 3, 100 poäng
SVASVA03
Kursen Svenska som andraspråk 3 bygger på kurserna Svenska som andraspråk 1 och 2. I kursen får du möjlighet att utvecklas som läsare och skribent, och att förbereda dig för fortsatta studier. Kursen har ett vetenskapligt fokus, och du får träning i akademiskt skrivande, textanalys, och i att hålla muntliga anföranden.
Kursen krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier.

Målgrupp: endast VO

 

Tyska steg 5, 100 poäng
MODGER05
För elever som har läst steg 3 och 4 på gymnasiet.

Målgrupp: de elever som har läst steg 4.