LÄRARE A – F
Anita Bülow

Anita Bülow

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I ENGELSKA OCH SVENSKA

072-596 66 99
anita.bulow@botkyrka.se

Anna Ring

Anna Ring

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I ENGELSKA OCH SVENSKA

072-596 66 85
anna.ring@botkyrka.se

Anna Ålander

Anna Ålander

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I GEOGRAFI, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH NATURKUNSKAP ÄMNESANSVAR: GEOGRAFI OCH HÅLLBART SAMHÄLLE

072-596 66 75
anna.alander@botkyrka.se

Ann-Katrine Nordanståhl

Ann-Katrine Nordanståhl

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I IDROTT OCH HÄLSA OCH PSYKOLOGI

072-596-66 96
ann-katrine.nordanstahl@botkyrka.se

Caroline Kenmo

Caroline Kenmo

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FÖRETAGSEKONOMI, LEDARSKAP OCH ORGANISATION OCH SVENSKA

072-596 66 72
caroline.kenmo@botkyrka.se

Ella Kai Larsen

Ella Kai Larsen

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I MATEMATIK OCH FYSIK. ÄMNESANSVAR:MATEMATIK. FÖRSTELÄRARE

072-596 66 91
ella.kai-larsen@botkyrka.se

Emilie Meckbach

Emilie Meckbach

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FÖRETAGSEKONOMI, LEDARSKAP OCH ORGANISATION, OCH MATEMATIK. ÄMNESANSVAR: FÖRETAGSEKONOMI

072-596 66 72
emilie.meckbach@botkyrka.se

Emma Ullbrand

Emma Ullbrand

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I JURIDIK OCH HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING. ÄMNESANSVAR: JURIDIK

072-596 66 72
emma.ullbrand@botkyrka.se

Erika Lindholm

Erika Lindholm

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I SVENSKA OCH MEDIEÄMNEN

070-346 30 76
erika.lindholm@botkyrka.se

Eva Lundberg

Eva Lundberg

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I PEDAGOGIK, RELIGION OCH VÅRDÄMNEN. FÖRSTELÄRARE.

072-596 66 86
eva.lundberg1@botkyrka.se

LÄRARE G – K
Hanna Ericsson

Hanna Ericsson

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I RELIGION OCH SVENSKA ÄMNESANSVAR: RELIGION

072-596 66 85
hanna.ericsson@botkyrka.se

Hedda Wik

Hedda Wik

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I SVENSKA OCH RELIGION

072-596 66 99
hedda.wik@botkyrka.se

Joakim Loqvist

Joakim Loqvist

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I BIOLOGI, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH IDROTT OCH HÄLSA ÄMNESANSVAR: BIOLOGI

072-596 66 69
joakim.loqvist@botkyrka.se

Johan Lindelius

Johan Lindelius

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FILOSOFI, HISTORIA OCH MATEMATIK

072-596 66 91
johan.lindelius@botkyrka.se

Johanna Iroegbu

Johanna Iroegbu

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I BIOLOGI, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH NATURKUNSKAP ÄMNESANSVAR: NATURKUNSKAP

072-596 66 75
johanna.iroegbu@botkyrka.se

Johanna Zirath Malmberg

Johanna Zirath Malmberg

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I ENGELSKA OCH MATEMATIK

072-596 67 01
johanna.zirath.malmberg@botkyrka.se

Jonas Otz

Jonas Otz

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I HISTORIA, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH SAMHÄLLSKUNSKAP. ÄMNESANSVAR: SAMHÄLLSKUNSKAP

072-596 66 98
jonas.otz@botkyrka.se

Karin Brandin Samuelsson

Karin Brandin Samuelsson

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I VÅRDÄMNEN. PROGRAMLAGSLEDARE: VO.

072-596 66 70
karin.brandinsamuelsson@botkyrka.se

Karin Ramström

Karin Ramström

UNDERVISAR I VÅRDÄMNEN

072-596 66 70
karin.ramstrom@botkyrka.se

Katarina Korén

Katarina Korén

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I ENGELSKA OCH SVENSKA.

072-596 66 85
katarina.koren@botkyrka.se

Kerstin Nordblad

Kerstin Nordblad

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I ENGELSKA OCH SVENSKA

sjukskriven tills vidare
kerstin.nordblad@botkyrka.se

Kristina Pusic Alnashi

Kristina Pusic Alnashi

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I HISTORIA OCH SVENSKA

072-596 66 95
kristina.pusic.alnashi@botkyrka.se

Kristina Bergmark

Kristina Bergmark

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I KEMI OCH MATEMATIK. LEKTOR. PROGRAMLAGSLEDARE: NA

072-596 66 75
kristina.bergmark@botkyrka.se

Kristina Selerup

Kristina Selerup

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I VÅRDÄMNEN

072-596 66 70
kristina.selerup@botkyrka.se

LÄRARE L – P
Lena Gustafsson

Lena Gustafsson

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I MATEMATIK OCH RELIGION

072-596 66 72
lena.gustafsson1@botkyrka.se

Lina Herlitz Nyström

Lina Herlitz Nyström

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FRANSKA, ITALIENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, ÄMNESANSVAR: ITALIENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

072-596 66 95
lina.herlitz.nystrom@botkyrka.se

Linda Ohlsson

Linda Ohlsson

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I ENGELSKA OCH SPANSKA

072-596 66 95
linda.ohlsson@botkyrka.se

Malin Jung

Malin Jung

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I HISTORIA, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH SAMHÄLLSKUNSKAP.

072-596 66 98
malin.jung@botkyrka.se

Malin Petersson

Malin Petersson

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I SVENSKA.

072-596 66 95
malin.petersson@botkyrka.se

Marcus Roman

Marcus Roman

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I SAMHÄLLSKUNSKAP OCH HISTORIA

marcus.roman@botkyrka.se
föräldraledig

Margareta Blomqvist

Margareta Blomqvist

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FRANSKA OCH SVENSKA

072-596 66 88
margareta.blomqvist@botkyrka.se

Maria Adams

Maria Adams

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I CAD, KEMI, MATEMATIK OCH TEKNIK

072-596 66 97
maria.adams@botkyrka.se

Maria Andwinge

Maria Andwinge

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I BIOLOGI, GEOGRAFI OCH HÅLLBART SAMHÄLLE

072-596 66 75
maria.andwinge@botkyrka.se

Marie Rimeslåtten

Marie Rimeslåtten

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FYSIK, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH MATEMATIK

072-596 66 97
marie.rimeslatten@botkyrka.se

Martin Svärd

Martin Svärd

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I HISTORIA, HÅLLBART SAMHÄLLE, SAMHÄLLSKUNSKAP OCH SOCIOLOGI. ÄMNESANSVAR: HISTORIA, SOCIOLOGI

070-181 36 85
martin.svard@botkyrka.se

Martin Wetterborg

Martin Wetterborg

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I HISTORIA, RELIGIONSKUNSKAP OCH SAMHÄLLSKUNSKAP

072-596 66 72
martin.wetterborg@botkyrka.se

Mats Björkstrand

Mats Björkstrand

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I KEMI OCH MATEMATIK

072-596 66 84
mats.bjorkstrand@botkyrka.se

Mattias Björklund

Mattias Björklund

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I HISTORIA, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH SAMHÄLLSKUNSKAP. FÖRSTELÄRARE

072-596 66 98
mattias.bjorklund@botkyrka.se

Natalie Lund

Natalie Lund

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I ESTETISK KOMMUNIKATION, SVENSKA OCH TEATER

072-596 66 88
natalie.lund@botkyrka.se

LÄRARE Q – V
Rebecca Höglund

Rebecca Höglund

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I IDROTT OCH HÄLSA

072-596 66 69
rebecca.hoglund@botkyrka.se

Sandra Forsman

Sandra Forsman

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FYSIK OCH TEKNIK

072-596 66 97
sandra.forsman@botkyrka.se

Sara Forster

Sara Forster

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I SVENSKA OCH TYSKA. ÄMNESANSVAR: SVENSKA OCH MODERNA SPRÅK

072-596 66 95
sara.forster@botkyrka.se

Sergej Libov

Sergej Libov

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FYSIK, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH MATEMATIK ÄMNESANSVAR: FYSIK

072-596 66 97
sergej.libov@botkyrka.se

Sirwa Azez

Sirwa Azez

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FÖRETAGSEKONOMI, LEDARSKAP OCH ORGANISATION, OCH MATEMATIK. FÖRSTELÄRARE

072-596 67 01
sirwa.azez@botkyrka.se

Susana Florido Zeder

Susana Florido Zeder

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I IDROTT OCH HÄLSA OCH SPANSKA

072 - 596 66 83
Susana.florido.zeder@botkyrka.se

Svante Lundeberg

Svante Lundeberg

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FILOSOFI, KLASSISK GREKISKA - SPRÅK OCH KULTUR, LATIN - SPRÅK OCH KULTUR, OCH TYSKA

072-596 66 88
svante.lundeberg@botkyrka.se

Tapiwa Nyika

Tapiwa Nyika

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I ENGELSKA OCH MEDIAÄMNEN

072-596 66 85
tapiwa.nyika@botkyrka.se

Therese Norrmén

Therese Norrmén

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I BILDÄMNEN, FÖRETAGSEKONOMI, HÅLLBART SAMHÄLLE, LEDARSKAP OCH ORGANISATION SAMT SAMHÄLLSKUNSKAP

072-596 66 96
therese.norrmen@botkyrka.se

Theres Wahlström

Theres Wahlström

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I ENGELSKA OCH SPANSKA

072 - 596 66 83
theres.wahlstrom@botkyrka.se

Ulrika Nordlöf

Ulrika Nordlöf

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I SVENSKA OCH TYSKA

072-596 66 95
ulrika.nordlof@botkyrka.se

LÄRARE W – Ö
Åsa Forslin Aronsson

Åsa Forslin Aronsson

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I BIOLOGI, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH KEMI

072-596 66 75
asa.forslin.aronsson@botkyrka.se

Åsa Hollmark

Åsa Hollmark

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FÖRETAGSEKONOMI, JURIDIK, LEDARSKAP OCH ORGANISATION, RELIGIONSKUNSKAP. FÖRSTELÄRARE. PROGRAMLAGSLEDARE: EK.

070-180 57 01
asa.levin.hollmark@botkyrka.se