SYV

Hej och välkommen till studie- och yrkesvägledarna på Tullinge gymnasium!
Det är till oss du vänder dig om du har frågor om Tullinge gymnasium, och är intresserad av att börja hos oss.

Att söka hit
Vill du bli elev på Tullinge gymnasium?
För att börja i åk 1 söker du via www.gyantagningen.se
För att börja i åk 2 eller 3 tar du kontakt med någon av oss studie- och yrkesvägledare på Tullinge gymnasium.

Marie Lundin
Telefon: 070-883 08 79
E-post: marie.lundin@botkyrka.se
Ansvarar för ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Elenor Bladh
Telefon: 070-882 81 72
E-post: elenor.bladh@botkyrka.se
Ansvarar för naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet och språkintroduktion.

Tidplan för gymnasievalet 2018
Onsdag 17 januari – Hemsidan öppnas för ansökan.
Torsdag 15 februari – Hemsidan stängs för ansökan kl. 24.00.
Måndag 16 april – Preliminärt antagningsbesked visas på eftermiddagen på www.gyantagningen.se
Torsdag 19 april – Hemsidan öppnas för omval/ändringsval.
Tisdag 15 maj – Sista dagen för omval. Hemsidan stängs kl. 24.00.
Måndag 2 juli – Resultatet av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida för respektive sökande.

ATT TÄNKA PÅ!
I din ansökan måste du rangordna utbildningarna du söker så att den du helst vill komma in på står som första val och så vidare. Blir du antagen till en högre rangordnad utbildning i din ansökan så stryks du från utbildningar med lägre rangordning i din ansökan.

30 juni – Under eftermiddagen visas det slutliga antagningsbeskedet när du loggar in med dina användaruppgifter på www.gyantagningen.se.
Juli/augusti – Under juli/augusti görs två reservantagningar. Antagningsbesked får du när du loggar in på www.gyantagningen.se
Slutet av augusti – Skolorna börjar i slutet av augusti. Reservantagningen tas över av skolorna i samband med skolstarten. Kontakta de skolor du är intresserad av direkt för att få veta vilken plats du har i reservkön.

Behörighet för gymnasieskolan
Du är behörig att antas till ett yrkesprogram (till exempel vård- och omsorgsprogrammet) om du har lägst betyget E i:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Fem andra grundskoleämnen

Du är behörig att antas till ett högskoleförberedande program (till exempel. EK, NA eller SA) om du har lägst betyget E i:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Nio andra grundskoleämnen

Till ett samhällsvetenskapligt program ska geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå.
Till ett naturvetenskapligt program ska biologi, fysik och kemi ingå.