Anpassning av undervisning med avseende på Covid 19

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi anpassat undervisningen även under höstterminen. För att minska antalet sociala kontakter i skolan och belastningen i lokaltrafiken har vi infört undervisning med varannan vecka på distans för årskurs två och tre. Lektionerna genomförs lärarledda enligt schema och eleverna förväntas vara närvarande och aktiva precis som vid en lektion i skolan. Vissa undantag görs för kurser som har praktiska moment och för elever som behöver stöd.

Under vecka 38 fattas beslut om fortsättningen av terminen. Från vecka 41 kan det bli aktuellt att även årskurs ett undervisas på distans, i så fall kommer vi att övergå till var tredje vecka för samtliga årskurser.

För att minska eventuell smittspridning i skolan har vi förlagt lunchen till två lokaler, det är viktigt att eleverna äter på anvisad plats. Rutiner med regelbunden handtvätt ska följas och vi har handsprit tillgänglig i alla klassrum och vid skolans entréer. Vi försöker ha en luftig möblering i klassrummen och har ändrat rutinerna vid ombyten för idrotten så att eleverna sprids ut mer. Vi genomför just nu inte studiebesök eller aktiviteter som omfattar flera klasser gemensamt i samma sal.

Elever som uppvisar symptom ska stanna hemma tills att de har varit symtomfria i 2 dygn. Om eleven har kvarvarande lindriga symtom, men känner sig bra i övrigt, kan eleven återgå till skolan om det gått minst 7 dagar sedan insjuknandet. Vid misstänkt smitta rekommenderar vi våra elever en test för pågående coronainfektion. Om testen är negativ kan eleven återgå till skolan tidigare än sju dagar innan insjuknandet.

Uppdaterad 2020-09-01.