Bulletinen V. 49

BULLETINEN

Vecka 49 – tisdag 6 december 2016

Öva Luciasånger 7 december

Alla som vill vara med i skolans luciatåg är välkomna att komma och öva i cafeterian (ej matsalen) på studiepasset onsdag 7 december.
/ Natalie Lund

Cafeterian

Cafeterian stänger kl. 13.45 onsdag 7 december. Den kommer alltså att vara stängd under studiepasstid, så passa på att handla innan de stänger.
/ Leila, köket

Generalförsamling i FN 8 december

Torsdag 8 december mellan 9.00 och 14.30 äger den stora finalen i FN-rollspelet rum i form av en generalförsamling. Samtliga SA15-klasser deltar i debatten som sker i gymnastiksalen.
Formell klädsel är ett krav!
/ Marcus Roman

Tema Psykisk ohälsa 8 december

Botkyrka Ungdomsmottagning kommer till kafeterian torsdag 8 december kl. 9-12.
Då är temat psykisk ohälsa. Det kommer att vara ”mingelstationer” med representanter från Botkyrka ungdomsmottagning, Minimaria, stödcentrum för unga brottsutsatta samt om hedersproblematik . Musik och filmklipp utlovas, samt en tipsrunda där man kan vinna biobiljetter.

/ Malin Ruuth, skolsköterska

Öppet hus 8 december

Nu är det dags att locka hit nästa års ettor. Torsdag 8 december kl. 18.00-19.30 har Tullinge gymnasium Öppet hus. Läs mer på: www.tullingegymnasium.se/oppet-hus-8-december/
/ EK-eleverna

Luciamorgon med grötfrukost 13 december

Tisdag 13 december är det Luciamorgon med grötfrukost i matsalen. Alla är välkomna!

Skolråd 15 december

Dags för terminens sista skolråd. Se dagordning och minnesanteckningar från föregående möte i slutet av Bulletinen.
/ rektor

Manusstopp: tisdag kl. 13.00 Manus via e-post till: bulletinen@botkyrka.se

UF-julmässa 15 december

Ekonomieleverna visar upp sina egna företag på UF-julmässa i kafeterian torsdag 15 december kl. 11.00-15.00. / EK-eleverna

Jullunch 15 december

Torsdag 15 december bjuder skolan elever och personal på julbord i matsalen. Varmt välkomna!
/ Leila, köket

Krav och påminnelser från biblioteket

Denna vecka kommer det påminnelser och räkningar från skolbiblioteket på böcker som inte har lämnats tillbaka i tid. Mentorerna delar ut påminnelserna. Räkningar postas hem till vårdnadshavaren.
/ Marlene Elias, biblioteket

Julavslutning

Torsdag 22 december är det julavslutning.
Samling med mentor i klassrum kl. 9.30. Salsschema kommer. Gemensam avslutning på skolgården kl. 10.15.
/ rektor

Skrivvaktsschema för Nationella prov i matematik (elever)

Lektioner återupptas kl. 14.35 Salsändringar:

/ Gabriel Johansson

Vecka

Veckodag

Datum

Tid

Verksamhet

Berörda

49

Fredag

9 december

9.00 – 11.00 11.50 – 13.50

NPMa3c

NA15B, NA15C

Klass

Sal

5303

NA15B (25 elever)

NA15B

5303

NA15C

5307

Lärare

Klass/Grupp

Tid

Från sal

Till sal

KLE

NATE16

0820-0955

5303

5219

AEM

EK16A

1240-1400

5303

5204

LVS

NA16B

0820-0945

5307

2110

FNS

NA15A

1010-1050

5307

5210

Alla valda klassrepresentanter är välkomna!

Välkommen till

SKOLRÅD

Torsdag 15 december kl 1430-1530 i restaurangen

Våra 6 mål på skolan Respekt och gemenskap

Lugn och fin miljö

Aktiva lektioner

Din åsikt är viktig

Ordning och reda Veta vad som krävs

Ta gärna med saker som kommit upp på klassråden!

Elevkåren är självklart inbjuden!

Vi bjuder på lite att
äta och dricka!

Hur gör vi vår skola ännu bättre? Vilka saker vill ni förbättra?
Vilka saker vill ni förändra?
Vad kan vi tillsammans göra åt det? Vad kan ni elever hjälpa till med?

Skolkalender Kan den förbättras Utökas?

Fungerar klassråden? Ett viktigt sätt för att få fram allas åsikter

Hur kan
vi öka närvaron? Hög närvaro ger goda möjligheter att lyckas med studier!

16-12-06

Tullinge Gymnasium

Alfred Nobels allé 206 146 80 Tullinge Orgnr: 212000-2882

Webb: tullingegymnasium.se Telefon: 08-530 635 14
e-post: lennart.gudmark@botkyrka.se

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

Förslag till dagordning

SKOLRÅD

Torsdagen den 15 december 2016 kl 1430-1530, restaurangen

Mötet öppnas
Ordförande och sekreterare utses Godkännande av dagordning Genomgång av förra protokollet Elevkåren / Matrådet / Elevskyddsombud Frågor från klassråd/programråd Skolkalendern
Klassråden
Våra 6 mål på skolan, uppfyller vi dem? Arbete för att öka närvaron på lektioner Övriga frågor

15-08-04

Sida 2 av 2

Närvarolista Skolråd 20161215 Namn

Klass/funktion

Tullinge Gymnasium

Alfred Nobels allé 206 146 80 Tullinge Orgnr: 212000-2882

Webb: tullingegymnasium.se
Telefon: 08-530 635 11
e-post: tullingegymnasium@botkyrka.se

16-12-06

1) 2)

3) 4) 5)

6)

Minneanteckningar förda vid

SKOLRÅD

Torsdagen den 27 oktober 2016 kl 1430-1530, restaurangen

Mötet öppnas

Till ordförande valdes rektor Lennart Gudmark och till sekreterare utsågs Emma Bogos NA15A

Dagordningen godkändes.
Genomgång av förra protokollet (160519) gjordes Elevkåren/ Matrådet/ Elevskyddsombud

 1. a)  Elevkåren gjorde en uppdatering av sin verksamhet
 2. b)  Matrådet. Förslag på synpunkter till restaurangen lämnas i Bulletinen. Frukost för 20 kr kommer införas på prov ett antal veckor fr.o.m. vecka 46.
 3. c)  Elevskyddsombud. Det tidigare elevskyddsombudet gick ut i våras. Skolan efterfrågar efterträdare.

Frågor från klassråd/programråd

 1. a)  Vinglande bord hus 5, felanmäl via lärare.
 2. b)  Möbler till hus 2 kommer före årsskiftet.
 3. c)  Öka lönen till lärare, flera lämnar skolan.
 4. d)  Förbättra skolans lokaler. Det pågår en utredning inom Botkyrka kommun för att besluta om utbyggnad, ombyggnad och/eller nybyggnad av kommunens gymnasier. Den ska vara klar före 31/12.
 5. e)  Elever upplever det svårt att kommunicera med lärare om t.ex. betyg. Skolan jobbar hårt för att förbättra kommunikationen om hur kunskaperna ligger till mellan lärare och elever. Bl.a. kommer skolan att ta fram konkretiseringar/exempel på vad som krävs för olika betyg/kunskapskrav.
 6. f)  Elever vill gärna att de flera alternativen av rätter i restaurangen räcker även till elever som har sen lunch.
 7. g)  Skolan behåller plastmuggar till Studiepassen
 8. h)  Detärproblemmedrökningianslutningtillskolan,bl.a.på busshållplatser. Det är förbjudet att röka på skolans område och skolan uppmanar till att inte röka så att det stör andra utanför skolan område.

i) j)

Det är problem med mopedparkeringar då de hindrar bilparkering. Det undersöks om det kan bli en speciell mopedparkering.

Kortläsare i cafét är mycket uppskattat!

Webb: tullingegymnasium.se Telefon: 08-530 635 14
e-post: lennart.gudmark@botkyrka.se

Tullinge Gymnasium

Alfred Nobels allé 206 146 80 Tullinge Orgnr: 212000-2882

15-08-04

Sida 2 av 3

7) Våra 6 mål på skolan, uppfyller vi dem?

Respekt och gemenskap, Lugn och fin miljö, Aktiva lektioner, Din åsikt är viktig, Ordning och reda, Veta vad som krävs

 1. a)  Hur fungerar klassråden? Skolkalendern?
  1. i)  Klassråd har genomförts. Det gäller att se till att de fortsätter.
  2. ii)  För tidigt att se effekter av Skolkalendern. En utvärdering kommer.
 2. b)  Ordningsregler, bl.a. om mobiler. Kan den antas av Skolrådet?

i) De behöver bli bättre och efterlevas mer. Mobiler stör fortfarande mycket på lektioner!

c) Handlingsplan mot fusk
i) Handlingsplanen antogs.

8) Skolinspektionens beslut.

a) Rektor Lennart Gudmark visade beslutet. Bl.a. förs det fram kritik på hur väl lärare lyckas informera och få elever att förstår hur kunskapskraven tillämpas.

9) Arbetet med skolans plan mot kränkande behandling.

a) Rektor Lennart Gudmark visade hur arbetet är tänkt att fungera. Mer om detta kommer senare under våren.

10) Övriga frågor

a) Gymnasiearbetet upplevs som stressande av elever då de tycker att en termin är kort tid. Det upplevs ibland att det är för många elever i en grupp med bara en handledare.

Tullinge Gymnasium

Alfred Nobels allé 206 146 80 Tullinge Orgnr: 212000-2882

Webb: tullingegymnasium.se
Telefon: 08-530 635 11
e-post: tullingegymnasium@botkyrka.se