Ekonomiprogrammet

Duktiga ekonomer behövs både i privata företag och i offentlig verksamhet. Utbildningen på ekonomiprogrammet på Tullinge gymnasium ger dig behörighet att söka vidare till universitet eller högskola men du har också möjlighet att söka arbete direkt efter avslutade studier.

Du söker till ekonomiprogrammet och väljer sedan inriktningen juridik eller ekonomi under tiden du går hos oss. På båda inriktningarna kan du bli diplomerad gymnasieekonom.

Inriktning ekonomi
På inriktning ekonomi får du möjlighet att fördjupa dig inom ekonomiområdet. Vi utvecklar framför allt dina kunskaper inom entreprenörskap men även din språkliga, digitala och sociala kompetens.

Alla elever får driva ett UF-företag inom ramen för kursen Entreprenörskap och företagande. Du får dessutom göra praktik i tre veckor samt fördjupa dig inom specialiseringskurser som redovisning och marknadsföring.

Inriktning juridik
Här får du kunskap om vilka juridiska rättigheter och skyldigheter privatpersonen, företagaren och samhällsmedborgaren har. För att lyckas som jurist måste du vara bra på att använda språket i olika sammanhang och förstå hur andra människor tänker och känner. Därför läser du även retorik och psykologi under utbildningen.

Diplomerad gymnasieekonom
Tullinge gymnasium erbjuder som enda gymnasieskola i kommunen elever på inriktningen ekonomi att bli Diplomerade gymnasieekonomer. Detta är en kvalitetsstämpel på vår utbildning från branschen och innebär bland annat att du garanteras vissa kunskaper och att du har visat att du har de kompetenser som arbets- och näringsliv kräver. Detta leder till att du får större möjlighet att erbjudas jobb inom ekonomi direkt efter utbildningen.

För frågor om Ekonomiprogrammet, kontakta:

Andreas Ekström, biträdande rektor
Telefon: 070-889 20 93
E-post: andreas.ekstrom@botkyrka.se

Marie Lundin, SYV
Telefon: 070-883 08 79
E-post: marie.lundin@botkyrka.se