Våra engagerade samhällstvåor deltog i en stundtals mycket intensiv debatt i det FN-rollspel som arrangeras på skolan. Debatten i Generalförsamlingen ägde rum den 8 december och många elever var mycket modiga och vågade sig upp i talarstolen för att debattera vår tids svåra konflikter. De ämnen som behandlades var Ukrainakonflikten, Islamiska staten, Syrienkriget, Jemenkonflikten och vetorättens vara eller icke vara. Vi är mycket stolta över våra duktiga, engagerade och pålästa elever. Ordföranden var inhyrd från FN-förbundet och han var mycket imponerad över elevernas engagemang och berömde dem för deras kunnighet.