En annorlunda skoldag fick eleverna i årskurs 2 på samhällsprogrammet vara med om onsdagen 23 november. Skolan arrangerade då första delen av ett FN-rollspel som skolan fortsättningsvis kommer att ha på skolan. Första delen bestod av en Lobbydag där eleverna var formellt klädda och företrädde olika länder som fick förhandla med varandra.  Tillsammans skulle de försöka komma överens om olika resolutioner, d.v.s. olika förslag, som behandlade krig, terrorism och konfliktlösning. Syftet med dagen var att prova på hur internationell politik kan fungera i praktiken och inte bara läsa om det i en bok. Eleverna fick en lärorik upplevelse och fick förståelse för hur spännande men också hur svårt och frustrerande det kan vara för olika stater att komma överens. Andra delen i FN-rollspelet äger rum 8 december och då kommer det att vara debatt i Generalförsamlingen.