Mental träning, 100 poäng
HALMEN0
Mental träning är en praktisk och teoretisk kurs som syftar till att deltagarna ska lära sig vad mental träning är och hur man tillämpar den. Den riktar sig till alla oavsett bakgrund. Kursen ger dig olika verktyg till att lära känna dig själv, till att utvecklas som människa och till att klara ett stressfyllt liv. Självkännedom är ett led i att öka din prestationsförmåga, vare sig det handlar om att bli bättre inom ex en idrott eller för att prestera bättre i skolan. Vi bekantar oss med och testar på olika former av mental träning, såsom Yoga, Mindfulness och Avslappning och ni får även testa på att leda varandra. Vi arbetar med målsättning och motivation och sätter upp personliga mål att sträva mot. Den röda tråden genom kursen är personlig utveckling genom självkännedom och mental träning.

Målgrupp: alla

Idrott och hälsa 2, 100 poäng
IDRIDR02
Kursen är en fördjupning av traditionella idrotter och att prova på nya. Teoriinslag som träningslära, idrottsskador med mera. Du får även chansen att presentera din idrott. På vårkanten har vi en friluftsutflykt med kanotning och övernattning.

Målgrupp: alla

Idrott och hälsa 1 – specialisering, 100 poäng
IDRIDO01
I den här kursen får du inom en vald idrott fördjupa dig i dess teknik, taktik och regler. Du får insikt och kunskaper inom flera områden: träningslära, träningsmetoder, idrottspsykologisk insikt, hur man förebygger idrottsskador, kostens betydelse för prestation och hälsa, idrottsrörelsens framväxt och mål och dess ställning i dagens samhälle ur ett etiskt perspektiv. I kursen ingår även att du ska motionsidrotta själv för att utveckla din kroppsliga förmåga men även kunna planera, organisera och leda andra grupper inom din valda idrott.
Kursen kan genomföras i samarbete mellan skola och en idrottsförening.

Målgrupp: Elever som utövar idrott i organiserad form hos en idrottsförening och därmed tränar/tävlar kontinuerligt ett flertal gånger/vecka under ledning av tränare/coach.

OBS! Innan du väljer denna kurs skall du och Joakim Loqvist (lärare idrott och hälsa) prata om vilken idrott du vill fördjupa dig i och separat papper ska fyllas i av din förening. Papper får du av Joakim Loqvist.