Vårterminen 2019
Avslutning år 1 och 2: tisdag 11 juni
Studentlunch: onsdag 12 juni
Studentutspring: torsdag 13 juni kl. 11.00

Höstterminen 2019
Läsårsstart årskurs 1: måndag 19 augusti
Läsårsstart årskurs 2 och 3: onsdag 21 augusti
Studiedagar: måndag, tisdag, onsdag 28 – 30 oktober
Lovdagar: torsdag 31 oktober, fredag 1 november
Avslutning: onsdag 18 december