Samhällsvetenskapsprogrammet

Vill du förändra samhället? Tycker du om att engagera dig i frågor som har med demokrati, makt och kommunikation att göra? Då är samhällsvetenskapsprogrammet på Tullinge gymnasium rätt val för dig. Vi erbjuder två inriktningar som båda ger dig en solid grund för fortsatta studier på högskola och universitet.

På Tullinge gymnasium får du med dig de ämneskunskaper och vetenskapliga verktyg som du behöver för vidare studier. Du studerar människans roll i samhället, både historiskt och i nutid, i ett mer nära perspektiv och internationellt sett.

Människans roll i samhället
Du rustas för att bli en aktiv medborgare med möjligheter att vara med och påverka din omvärld. Det kräver en kommunikativ förmåga som du kommer att få möjlighet att utveckla under din tid hos oss.

Inriktning beteendevetenskap
Inriktningen mot beteende är för dig som är intresserad av mänskligt beteende. I din utbildning får du kunskaper som ger dig större förståelse för dig själv och andra. Genom kurser som till exempel psykologi och kommunikation lär du dig mer om hur människor samspelar med varandra. Du får också lära dig hur människor formas och utvecklas i olika miljöer. I sociologi och pedagogiskt ledarskap studerar du människan som individ, gruppmedlem och som del i samhället. Du erbjuds också kontakt med arbetslivet genom besök, fältstudier och praktik.

Inriktning samhällsvetenskap
Det här är inriktningen för dig som vill lära dig mer om din omvärld och samtidigt få en gedigen grund för fort­satta studier. Fokus ligger på internationell politik, historia och komplexa samhällsfrågor som kriminologi och hållbar utveckling. Kurserna gör att du utvecklar och fördjupar ett vetenskapligt arbetssätt. I det återkom­mande FN-rollspelet får du prova på att hantera internationella samarbeten och konflikter. Sammantaget får du goda förutsättningar att möta en oviss framtid och en bra grund för högre studier i såväl Sverige som utomlands.

För frågor om samhällsvetenskapsprogrammet, kontakta:

Andreas Ekström, biträdande rektor
Telefon: 070-889 20 93
E-post: andreas.ekstrom@botkyrka.se

Marie Lundin, SYV
Telefon: 070-883 08 79
E-post: marie.lundin@botkyrka.se