Välkommen till öppet hus onsdag 24 april!

Varmt välkommen till öppet hus på Tullinge gymnasium onsdag 24 april kl. 18.00 – 19.30.  All aktivitet äger rum i hus 5 (huset som ligger utmed Alfred Nobels allé).

Med förhoppning om en givande kväll,

Lennart Gudmark, rektor