Vård- och omsorgsprogrammet

Har du tankar och funderingar på att satsa på framtida yrken som sjuksköterska, arbetsterapeut, eller socionom? Om du väljer vår högskoleprofil får du behörighet till många akademiska utbildningar på högskola och universitet. Du får dessutom en yrkesexamen och har mycket goda möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet.

Medicin och sjukvård
Programmet har en inriktning mot medicin och akutsjukvård. Våra lärare har många års erfarenhet av både utbildning och yrkesliv. Därför kommer du att få bästa möjliga utbildning i såväl de praktiska som de teoretiska ämnena. Praktiken i akutsjukvård är till största delen förlagd till Karolinska universitetssjukhuset i Flemingsberg.

Jobb direkt efter gymnasiet
Behovet av utbildad personal inom vård och omsorg är mycket stort. När du efter tre år tar din yrkesexamen från gymnasiet, kommer du därför att ha stor möjlighet att få arbete direkt. Vi har garanterat hög kvalitet på våra placeringar för arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Vård- och omsorgscollege
VOC_cmyk_regionsthlm centreradTullinge gymnasium blev i juni 2016 certifierad som Vård -och omsorgscollege. Det innebär att vi utvecklar vårt samarbete med branschen ytterligare, framför allt gällande kvalité, samverkan med högskolan och möjligheter till arbete efter avslutad utbildning.

Högskolebehörighet
Programmet är en utmärkt bas för att läsa vidare till yrken som sjuksköterska eller arbetsterapeut. Du garanteras högskolebehörighet, vilket innebär att du efter examen har behörighet att söka till både vårdutbildningar och allmänna utbildningar vid högskola och universitet.

Samarbeten med andra länder
Våra elever har möjlighet att delta i internationella utbyten. Läsåret 2015/2016 hade vi ett utbyte med en skola i Goaprovinsen i Indien.

För frågor om vård- och omsorgsprogrammet, kontakta

Karin Brandin Samuelsson, programlagsledare
Telefon:072-596 66 70
E-post: karin.brandinsamuelsson@botkyrka.se

Elenor Bladh, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 070-882 81 72
E-post: elenor.bladh@botkyrka.se